Filosofische wandeling | dinsdag 15 juni

Geplaatst door op 10:57 in |

‘Waarom blijf je rondtrekken, beste vrind? Je neemt toch altijd jezelf mee. Daarom zal je altijd jezelf vinden’. (Socrates)

Filosofisch Wandelen

Met Peter Harteloh

  • Dinsdag 15 juni 2021
  • Ontvangst 19.45 Boekhandel Hijman Ongerijmd
  • Wandeling start om 20.00 uur
  • Nagesprek vanaf circa 21.00 eveneens in Boekhandel Hijman Ongerijmd.
  • Deelname is gratis.
  • Er is beperkte capaciteit. Reserveren verplicht via reserveren@hijmanongerijmd.nl

 

Wandelen is een activiteit die in het leven en werken van veel filosofen een belangrijke rol heeft gespeeld: denk bijvoorbeeld aan Nietzsche (wandelen als metafoor voor de worsteling met het leven), Rousseau (wandelen om zichzelf terug te vinden), Kant (wandelen als denkdiscipline), Heidegger (wandelen als retraite en inspiratiebron) en Gandhi (wandelen als mystiek). De manier van wandelen past bij de sfeer van het filosofische werk dat we uiteindelijk leren kennen in de vorm van artikelen of boeken alsmede bij het leven van een filosoof. In een filosofische wandeling probeer ik dit vergeten (fysieke) aspect van de filosofie weer tot leven te brengen. Een filosofische wandeling is daarbij geen toeristisch uitje langs plaatsen waar beroemde filosofen hebben gewoond of gewerkt. Het is geen vorm van vermaak of trektocht langs wetenswaardigheden in de stad of natuur. De filosofische wandeling is een vorm van filosoferen.

Op 15 juni 2021 wil ik met u een filosofische wandeling maken, waarin we uw eigen sfeer van filosoferen tot leven proberen te brengen. We maken een wandeling van ongeveer een uur. We wandelen in stilte en de deelnemers filosoferen ieder voor zichzelf over een citaat van een filosoof dat zij bij aanvang van de wandeling uitgereikt krijgen. Iedere deelnemer krijgt de opdracht een plek te kiezen om het concept dat in het citaat wordt aangetroffen tot uitdrukking te brengen. Op de gekozen plek houden we halt. Er wordt gesproken en het verband dat de deelnemer ziet tussen citaat, het onderliggende concept en de plek uiteengezet. Zo wandelen we voort tot iedereen zijn of haar plek heeft gevonden. Na afloop is er een nagesprek waarin we onze ervaringen delen. De wandeling is een oefening in filosoferen. We gebruiken citaten uit de Westerse en Oosterse filosofie als spiegel voor onze eigen gedachten en inzichten in relatie tot de natuur. Het resultaat is inzicht in de filosofie verbonden met de praktijk van het wandelen, de plaatsen die we daarbij tegenkomen en het leven van de deelnemers.

Over de facilitator:

Peter Harteloh is filosoof. Sinds 2007 heeft hij een filosofische praktijk met een focus op individuele consultaties en coaching, socratische groepsgesprekken, cursussen levenskunst en filosofisch wandelen.

 

Lees hier de instructie van Peter Harteloh, met informatie over wandeling en nagesprek: Filosofisch Wandelen