Dinsdag 18 september: What’s new?

Geplaatst door op 13:14 in |

Deze avond start een nieuw seizoen van het Filosofisch Café Arnhem. Te gast is een aantal jonge filosofen. Zij introduceren ons in hun terrein van onderzoek en leggen ons een vraag voor die hen op dit moment bezighoudt. Vervolgens zullen we gezamenlijk onderzoeken wat deze vragen voor ons dagelijks leven en het programma van het Filosofisch Café kunnen betekenen. En natuurlijk proberen we de vraag te beantwoorden: what’s new?

Onze gasten zijn Malou Stam, Jan Bergen en Willem van der Deyl. We gaan horen wat deze jonge filosofen bezighoudt, gaan met elkaar in gesprek en blikken vooruit op het jaarprogramma. Een mooie aftrap van een nieuw café seizoen!

Graag stellen we onze drie gasten alvast kort voor.

Malou Stam is bij ArtEZ afgestudeerd als grafisch ontwerper. Vanwege haar interesse in filosofie studeert ze nu aan de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksthema is de antropomorfisering van waarheid (bij Nietzsche).

Jan Bergen werd na een technische vooropleiding techniekfilosoof. Tijdens zijn promotie onderzocht hij de morele voorwaarden waaraan de ontwikkeling van nieuwe technologie moet voldoen en nam kernenergie als casus, waarbij hij veel inspiratie put uit het werk van Emmanuel Levinas. Bergen doet momenteel aan de Universiteit Twente onderzoek naar de vraag hoe technologieën onze moraliteit vormgeven.

Willem van der Deijl werkt aan de Universiteit van Tilburg en onderzoekt het begrip welzijn. Welzijn speelt een belangrijke rol in de economische wetenschap, maar valt nauwelijks goed te meten. Willem ontdekte dat aan elke meetmethode filosofische bezwaren kleven. Want wat is welzijn eigenlijk?

We danken The Young Philosophers, een initiatief van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW) voor hun medewerking. Zij verzorgen training en onderwijs voor promovendi en geven via The Young Philosophers meer bekendheid geven aan het werk van promovendi in de filosofie.

 

datum/tijd: dinsdagavond 18 september; 19.45 – 22.00 uur (inloop v.a. 19.15 uur)

plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (entree via de winkel)

entree: vrijwillige bijdrage

De kosten voor het Filosofisch Café Arnhem (FCA) worden zoveel mogelijk gedekt door de vrijwillige bijdragen van de deelnemers. Soms moeten extra kosten voor sprekers en reiskosten worden gemaakt. Daarom zijn vaste donateurs welkom. ‘Vriend van het FCA’ worden kan door een jaarlijkse donatie over te maken naar rekening NL38 INGB 0004 9117 07 t.n.v. boekhandel Ongerijmd o.v.v. ‘donatie FCA’.