Filosofisch Café met Nico Koning

Geplaatst door op 19:56 in |

De waarde van woede
Over opstandigheid en rechtvaardigheid

Dinsdag 17 mei 2022
boekhandel Hijman Ongerijmd

 
Tijdens het Filosofisch Café Arnhem op dinsdag 17 mei 2022 onderzoeken we samen met Nico Koning, auteur van het  boek De waarde van woede de vragen:
Waar komt die (hedendaagse) woede vandaan?
Waarom worden we woedender en wat willen we er mee?We luisteren steeds meer naar boze mensen. We willen meer weten wat achter hun/onze boosheid zit en welke pijn daaronder ligt. Ook als deze woede ontspoort of verdwaalt. Heeft dit met emancipatie te maken?

Nico gaat met ons vanuit drie perspectieven zoeken  naar verheldering:

1. Vanuit de menswetenschappen – Hoe werkt woede eigenlijk en wat verandert daar nu precies in? Wat is er verandert in ons gedrag, in onze omgangsvormen, in het politiek krachtenveld? Hoe staan we daar zelf in?
2. Cultuurhistorisch – De lossere remmen zijn een nieuwe fase in een lange beschavingsgeschiedenis. We doen een poging tot plaatsbepaling in die geschiedenis. Bereiken we ook een hoger beschavingsniveau?
3. Ethisch – Er is sprake van een morele heroriëntatie, een herijking van oude waarden. Hoe verhouden wij ons tot onze morele tradities? Wat betekenen nu bijvoorbeeld de oude kardinale deugden van de Grieken voor ons? Over deugden gesproken: wat voor mensen willen we zijn?

Datum: 17 mei
Aanvang: 19.45 | einde: 22.00 uur (deur open vanaf 19.15 u)
Locatie: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15

Vrij entree, uw vrijwillige bijdrage is welkom. Een filosofische achtergrond is niet nodig, wel de bereidheid te luisteren en inbreng te leveren.