Filosofisch Café Arnhem: ‘Kunnen we vriendschap met de aarde sluiten?’

Geplaatst door op 11:14 in |

Wanneer:
18 juni 2019 @ 19:45 – 22:00
2019-06-18T19:45:00+02:00
2019-06-18T22:00:00+02:00
Kosten:
vrijwillige bijdrage

Na een Filosofisch Café over ‘uitsterven’ met René ten Bos buiget het Filosofisch Café Arnhem zich opnieuw over de toekomst van de Aarde en onze rol als mens daarbij. Ditmaal vanuit een meer praktische en waardengedreven insteek. Inleider Eric van der Vet neemt de aanwezigen aan de hand van de filosofen Latour, Kunneman, Manschot en Korthals mee in een zoektocht naar mogelijkheden om vriendschap met de Aarde te sluiten.

Om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit tegen te gaan zijn nieuwe technieken onvoldoende. Wij zullen onszelf meer als onderdeel van ecologische systemen moeten beschouwen dan als ‘buitenstaanders’ die de bronnen van de Aarde kunnen blijven exploiteren louter voor ongelijk verdeelde materiele welvaart, groei en winst. Daarvoor zijn nieuwe, mede vanuit ethisch besef gestuurde handelingsrepertoires nodig.

Eric van der Vet schreef het boek Homo Ecologicus. Hierin ontwikkelt hij ecologisch waardenwerk als kader voor nieuwe handelingsrepertoires. Vanuit de rollen en posities die wij vervullen (bestuurder, consument, burger, politicus, onderwijzer, werknemer, ondernemer, vakantieganger, investeerder, et cetera) zijn er mogelijkheden om de ecologische teloorgang tegen te gaan en bij te dragen aan herstel. Nodig is dat wij ons – in de woorden van de filosoof Henk Manschot – ‘toewenden naar de Aarde’. In deze opvatting is de Aarde een complex geheel van talloze ecosystemen waarbinnen de mens één van de agentia is. Hij kan (en moet?) verantwoordelijkheid nemen voor ‘Het geheel’.

Tijdens de avond neemt Eric van der Vet ons mee langs het denken van onder meer drie Nederlandse filosofen: Harry Kunneman, Henk Manschot en Michiel Korthals. Met gebruik van veel voorbeelden geeft hij samen met de aanwezigen vorm aan een verkennende zoektocht hoe wij minder Homo Economicus en meer Homo Ecologicus kunnen worden.

Eric van der Vet (1947) promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek en is voorzitter van het Gezelschap Waardenwerk en redacteur van het Tijdschrift Waardenwerk. Zijn boek Homo Ecologicus verscheen in 2018 in de Waardenwerk Cahierreeks.