17 maart – Stemmen op democratie.

Geplaatst door op 17:08 in |

17 maart – Stemmen op democratie

In het komende Filosofisch Café stellen we ons de vraag, hoe je filosofisch over politiek en democratie kunt denken.

Meer dan ooit stellen burgers vragen bij de manier waarop onze huidige politieke instituten functioneren en hoe politici hun werk doen namens, en voor de burger.

Onze huidige democratische situatie wordt soms vergeleken met historische momenten tijdens het interbellum. In verschillende ons omringende en vergelijkbare landen zijn maatschappelijke ontwikkelingen te bespeuren die democratische beginselen lijken te negeren. Maar er zijn ook initiatieven die de democratie en de betrokkenheid van burgers jui

st willen vergroten.

Het belangrijkste kenmerk van democratie is dat het zijn vorm, zijn werking en uitwerking continu onderwerp van dialoog, discussie en debat durft te laten zijn.

In dit Filosofisch Café wordt een algemene inleiding gegeven. Na het bekijken van een documentaire-fragment waarin David van Reybrouk spreekt tegen verkiezingen, zullen we met elkaar in gesprek gaan over zijn diagnose en over remedies voor de “vermoeide” democratie.

Iedereen, ervaren of minder ervaren in het filosofisch veld, is van harte welkom!