Filosofisch Café Arnhem

filosofisch cafe arnhemHet Filosofisch Café Arnhem is altijd op de derde dinsdag van de maand. Bijeenkomsten vinden plaats van 19.45 tot 22.00 uur in de Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 Arnhem.

Wilt u meer informatie of de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Mail dan fca@boekhandelongerijmd.nl. Er wordt geen entree gevraagd, wel een vrijwillige bijdrage. U kunt ‘vriend van het FCA’ worden door een jaarlijkse donatie over te maken naar rekening NL38INGB0004911707 t.n.v. boek­handel Ongerijmd o.v.v. ‘donatie FCA’.

In de planning: 17 april, Verbeelding aan de macht (thema Maand van de Filosofie), 15 mei, college taalfilosofie; 19 juni, een filosofische wandeling.

Dinsdag 15 mei: inleidend college taalfilosofie

Geplaatst door op 11:44 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Dinsdagavond 15 mei staat het Filosofisch Café Arnhem in het teken van taalfilosofie. Jorne Steetsel verzorgt een inleidend college, waarna gelegenheid is voor vragen.

In de filosofie gold taal lang als een middel om de waarheid uit te drukken. Ferdinand de Saussure veroorzaakte een revolutie in het denken over taal. In zijn Cours de linguistique générale legde hij de basis voor de moderne linguïstiek en vanuit zijn denken ontstond de stroming die men het structuralisme noemde.

Ferdinand de Saussure (1857-1913) was een Zwitser filoloog, maar vooral taalkundige. In de tijd van de Saussure gold historische en vergelijkende filologie als het object van studie in de taalwetenschap.

Volgens de Saussure zegt het terugkijken naar hoe de taal was in het verleden, niets over de taal die sprekers in het heden gebruiken. De Saussure zocht naar het echte object van de linguïstiek en introduceerde het linguïstisch teken.

Op 15 mei zullen de deelnemers aan het filosofische café kennismaken met de linguïstiek van de Saussure. De avond zal gehouden worden in de vorm van een college, waarna er ruimte voor vragen is.

De avond wordt geleid door Jorne Steetsel.

Jorne Steetsel studeerde drie jaar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en houdt zich, op filosofisch gebied, bezig met het verder ontwikkelen van zijn eigen tekst Ongelijkheid, bewustzijn bestaat niet.

datum/tijd: dinsdagavond 15 mei, 19.45 – 22.00 uur (inloop v.a. 19.15 uur)
plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd
entree: een vrijwillige bijdrage

Dinsdag 17 april: verbeelding aan de macht

Geplaatst door op 15:56 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Dinsdagavond 17 april zullen de deelnemers aan het filosofisch café het thema van de Maand van de Filosofie met elkaar bespreken: “verbeelding aan de macht”. Naar aanleiding van het thema en het essay van Femke Halsema Macht en verbeelding zal Jan Teggelaar het thema op een interactieve wijze inleiden. Jan Teggelaar is voormalig rector en trainer van schoolleiders. Eindexamenleerlingen van het Stedelijk Gymnasium is gevraagd vanuit hun “sceptische” invalshoek  aan de discussie deel te nemen.

Aanvang 19.45 uur, entree een vrijwillige bijdrage.

Het thema van de Maand van de Filosofie 2018 is als volgt beschreven:

1968 was een revolutionair jaar waarin wereldwijd conservatieve systemen en traditionele maatschappelijke verhoudingen werden aangevochten. Studenten, vrouwen, zwarten en arbeiders verzamelden zich in vaak ludiek maar soms ook woedend protest. ‘De verbeelding aan de macht’ was een veelgebruikte slogan en dat betekende dat de nieuwe protestbewegingen geen genoegen meer namen met ‘smalle marges’ maar zich schaarden achter grootse ideeën en utopisch idealisme.

1969-05-17 00:00:00 De bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam door studenten. ANP

Grote politieke veranderingen bleven voor velen uit, maar des te rigoureus blijken de sociale veranderingen te zijn geweest: nooit eerder kreeg het individu zoveel ruimte en vrijheid.

Vijftig jaar na dato maken we de balans op tijdens de Maand van de Filosofie. Wat is er overgebleven van het jaren ’60 idealisme waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten?

Het essay is dit jaar geschreven door Femke Halsema. Macht en verbeelding is deze maand te koop voor 4,95.

datum/tijd: dinsdagavond 17 april, 19.45 – 22.00 uur (inloop v.a. 19.45 uur)

plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd 

entree: een vrijwillige bijdrage

Maand van de Filosofie: de agenda in Arnhem

Geplaatst door op 17:09 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Het thema van 2018 is Verbeelding aan de macht met de vraag wat over is van de idealen die hebben geleid tot mei ’68.

In Arnhem worden deze maand filosofische activiteiten georganiseerd door het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek, het Filosofisch Café Arnhem en boekhandel Hijman Ongerijmd. Hier staan alle activiteiten op een rijtje.


Zaterdagmiddag 7 april – Filosoferen met kinderen
Verbaas je je wel eens over de wereld, over waarom de dingen zijn zoals ze zijn? Heb je veel vragen? Kun je niet stoppen met denken? Kom met andere kinderen filosoferen. Met spelletjes, muziek en verhalen, door kletsen en knutselen, gaan we over verschillende zaken beter nadenken. Zo vragen we ons af: Wanneer is iets mooi? Wat is natuur? Wat is een stad? Wanneer is iets waar?
De bijeenkomst wordt begeleid door Sylwia Falińska – kinderfilosoof verbonden aan het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Datum/tijd: 15.30-16.30 uur
Plaats: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a
Entree: 5,00; aanmelden secretaris@hv-arnhem.nl


Dinsdagavond 17 april – Filosofisch Café Arnhem over Macht en verbeelding
Onderwerp van gesprek is het essay van Femkse Halsema ‘Macht en verbeelding’. Jan Teggelaar voormalig rector van het Olympuscollege zal het thema inleiden en reageren op het essay. Hij doet dat vanuit zijn rol als schoolleider/trainer en coach van leiders. Scholieren van het Stedelijk Gymnasium zijn uitgenodigd om vanuit hun filosofielessen een bijdrage te leveren aan het gesprek.
Het Filosofisch Café is iedere derde dinsdagavond van de maand. Een filosofische achtergrond is niet nodig, wel bereidheid naar elkaar te luisteren en deel te nemen aan een open gedachtenwisseling.

Datum/tijd: 19.45 – 22.00 uur
Plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (Jansstraat)
Entree: een vrijwillige bijdrage


Woensdagavond 15 april – Henk Manschot over ‘Nietzsche als gids bij ecologische problemen?’
Nietzsche is bij uitstek de filosoof van de verbeelding. Toch weten maar weinig mensen dat zijn krachtigste verbeelding de aarde betrof en hoe wij de aarde zouden kunnen bewonen en bewerken. Nu wij leven in een tijd waarin de mens een steeds grotere impact heeft op de aarde en het klimaat gaat Henk Manschot verrassend genoeg te rade bij de nihilistische filosoof Nietzsche. Na zijn lezing is er een debat over het thema en gelegenheid om vragen te stellen.
Henk Manschot is emeritus-hoogleraar filosofie en ethiek van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en voormalig directeur van het Kosmopolis-instituut van diezelfde universiteit. Hij is auteur van het boek ‘Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een Nietzscheaanse terrasofie’ (2016).

Datum/tijd: 20.00-22.00 uur
Plaats: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a
Entree: leden HV en Nivon 5,00, niet-leden 7,50; aanmelden secretaris@hv-arnhem.nl.


Zondagmiddag 22 april – schrijfworkshop ‘Machtig in een dag’
Christiaan Lomans en Martin Rombouts onderzoeken samen met de deelnemers de macht van verhalen en de gevaarlijke kanten die daaraan kunnen kleven. Van de reclame in de krant via de twitterretoriek van Donald Trump naar de taal van de revolutie, van de hippies, van de sektes. Doel: een machtig verhaal schrijven. Een verhaal waarmee je met jouw verbeelding de wereld naar je hand zet. Een verhaal dat niemand kan weerleggen.

Christiaan Lomans en Martin Rombouts studeerden vorige zomer af aan Creative Writing ArtEZ. Samen vormen zij het schrijfduo LomansRombouts.

Datum/tijd: 13.30-16.30 uur
Plaats: boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (Jansstraat)
Entree: 7,50 (incl. koffie, thee en machtig lekkere koeken); aanmelden bij hermien@hijmanongerijmd.nl


Het essay Macht en verbeelding is deze maand voor 4,95 te koop in de boekhandel.
Aan de hand van werk van filosofen als Richard Rorty en Hannah Arendt pleit Halsema voor een terugkeer van idealisme, verbeelding en hoop in de politiek. Ze gaat daarbij in op de lastige verhouding tussen verbeelding en macht. En ze onderzoekt of verbeeldingsrijke vergezichten zich kunnen verzoenen met de politieke praxis.

 

20 maart : Filosofie van het boerenverstand

Geplaatst door op 19:53 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Albert Schweitzer: “Ik ben leven dat wil leven, te midden van leven dat wil leven.”

Dinsdagavond 20 maart is het Filosofisch Café Arnhem gewijd aan ‘de filosofie van het boerenverstand’. Dit naar aanleiding van het boek van Jan Warnsdorff ‘Geen idee’. Warnsdorff vindt het tijd voor een nieuwe levensfilosofie die uitgaat van wat mensen gemeenschappelijk hebben en ‘het leven zelf’. De avond wordt geleid door Gerrit Kappert.

Jan Warndorff debuteerde vorig jaar met het boek ‘Geen idee’. Hij laat hierin zien hoe hij de filosofie hervormt van een zoeken naar de waarheid naar een kijken naar ‘wat er nu gebeurt ‘ en hoe wij daarmee omgaan. Hij stelt dat het tijd wordt voor een levensfilosofie die ons aanmoedigt om goed te zorgen voor onszelf, voor elkaar, voor deze planeet en die ook recht doet aan en gegrond is in wat elk mens met eigen ogen kan zien en met eigen verstand kan bevatten, ongeacht zijn culturele achtergrond. Hij stelt dat het de hoogste tijd wordt voor een zogenaamde FILOSOFIE VAN HET BOERENVERSTAND. In zijn hervorming van de filosofie laat hij zich vooral inspireren door José Ortega y Gasset.

Centraal in Warndorff’s boek staan de vragen: Wat hebben alle mensen, waar ook ter wereld, met elkaar gemeen? en Wat is dat, ‘het leven zelf’?

Het bespreken en onderzoeken van het boek staat in het kader van ons zoeken naar WELK GEBAAR kunnen we maken na kennis gemaakt te hebben met het DRAMA VAN DE TOEKOMST VAN ONZE PLANEET (Dwalen door het antropoceen van René ten Bos). Het thema wordt ingeleid door Gerrit Kappert, waarna we door het  bespreken van enkele stellingen samen op onderzoek gaan.

Ter illustratie Warndorff’s tekst op de achterflap van het boek.

“Wat is leven? Als ik daar nu woorden aan geef, dan is dat heel eenvoudig: GEEN IDEE!
Waarmee toch heel veel is gezegd. Allereerst is het een nauwkeurige omschrijving van de aard van het leven zelf: dit is geen idee, geen denkbeeld, geen stukje fantasie, maar echte dampende ademende werkelijkheid. Aangezien het leven alles omvat wat ieder mens afzonderlijk beleeft, zelfs wat ieder levend wezen beleeft, is de werkelijkheid zo duizelingwekkend groot en divers dat elke pretentie haar te kunnen bevatten of zelfs te overzien volstrekt belachelijk is”.

Datum/tijd: 20 maart, 19.45 – 22.00 uur, deuren open v.a. 19.15 uur
Plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (Jansstraat) Arnhem
Entree: een vrijwillige bijdrage

20 februari: Plato’s oplossing voor de planeet

Geplaatst door op 16:54 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

De vernietiging van onze planeet lijkt dichterbij dan ooit. In september riep René ten Bos op ‘af en toe op de handen te gaan zitten’ om de grote problemen van de mensheid te overdenken. Lang geleden deed Plato hetzelfde, hij zag het gevaar van de ongeremde menselijke begeerte en kwam met radicale oplossingen. Classicus Gerard Koolschijn selecteerde deze psychologische en politieke teksten. Wat zeggen ze ons vandaag de dag? Kunnen ze ons denken aanscherpen?

Om de aarde te behoeden voor uitputting, verdwijnen van soorten en uiteindelijk een onleefbare situatie zou de mensheid zijn eigenbelang, hebzucht, consumentendwang moeten beteugelen. Dat was de conclusie naar aanleiding van het gesprek met René ten Bos over ‘Dwalen door het antropoceen’. Ten Bos wees er op dat iedere snelle oplossing tot nieuwe problemen leidt en het dus verstandiger is pas op de plaats te maken om problemen en mogelijke oplossingen goed te overdenken.

Plato (427-347 v. Chr.),

Dat gaan we doen. Deze avond onderwerpen we de volgende vragen aan een onderzoek:
– Hoe weten we eigenlijk dat duurzaam ook goed is? Wie heeft het (morele) gelijk aan zijn kant?
– Hoe zou je de samenleving moeten organiseren als je duurzaamheid en ‘welzijn voor mens en dier’ tot uitgangspunt neemt? Is het (verplicht) te leren? Moet je het afdwingen? En kan dat?
– En hoe ga je ermee om in je persoonlijk leven?

Met hulp van Gerard Koolschijn gaan we hier zelf over nadenken en ons afvragen wat Plato ervan zou vinden. Waar scherpt hij ons denken? Hoe realistisch zijn Plato’s oplossingen? Koolschijn zal de avond beginnen met een korte inleiding om een overzicht van Plato’s situatie en gedachten te geven.

Gerard Koolschijn studeerde klassieke talen en rechten en werkte als leraar op verschillende Haagse scholen en als rector van het Haagse gymnasium Sorghvliet. Hij legde zich toe op de vertaling van klassieke literatuur, met name van de Attische tragedie en de filosoof Plato. Hij schreef Het democratische beest over Plato en de roman Geen sterveling weet. Zijn toneelvertalingen zijn vele malen door de grote Nederlandse toneelgezelschappen op de planken gebracht. Recent verscheen ‘Plato’s oplossing voor de planeet’.

datum/tijd: dinsdagavond 20 februari; 19.45 – 22.00 uur (inloop v.a. 19.15 uur)
plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (entree via de winkel)
entree: vrijwillige bijdrage

16 januari: Engagement in de kunst

Geplaatst door op 12:01 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Ai Wei Wei met ‘Sunflower Seeds’

Deze avond buigen we ons in het Filosofisch Café over de vraag: Wanneer is er eigenlijk sprake van engagement in de beeldende kunst?’ Margreet Brinkman (docent filosofie en cultuurgeschiedenis bij ArtEZ) zal de inleiding verzorgen en  het gesprek leiden.

In de beeldende kunst wordt tegenwoordig maatschappelijk engagement van groot belang geacht. Dat blijkt onder meer op de grote kunsttentoonstellingen zoals de Biënnale van Venetië en de Documenta in Kassel. Maar waarin dat engagement bestaat en wat het effect ervan is leidt nogal eens tot verhitte discussies.

De aandacht voor engagement in de kunst is overigens niet nieuw. In verschillende kunsthistorische perioden is sprake van een verwevenheid van kunst en samenleving. Van maatschappelijke betrokkenheid in engere zin is sprake vanaf de negentiende eeuw bij kunstenaars zoals Courbet en Daumier. Deze kunstenaars toonden in hun werk de grote maatschappelijke ongelijkheid die ontstond onder invloed van de Industriële Revolutie. Vandaag de dag willen maatschappelijk betrokken kunstenaars niet alleen schrijnende kwesties aan de orde stellen, maar ook daadwerkelijk in de wereld ingrijpen: kunst zou ‘performatief’ moeten zijn. Bekende voorbeelden zijn de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei die met zijn project Sunflower Seeds, vele huishoudens van bittere armoede redde en Renzo Martens met zijn project  en film Episode III: Enjoy Poverty.

Renzo Martens ‘Enjoy Poverty’

Over de mogelijkheid van een werkelijk effect van kunst woedt een hevig debat, dat enkele jaren geleden werd aangezwengeld door kunstcriticus Hans den Hartog Jager in een artikel in NRC Handelsblad (14 september 2014)met de titel: ‘Geëngageerde kunstenaars: de wereld luistert niet.’ Kunstenaar en theoreticus  Jonas Staal beweert daarentegen dat kunst  zonder engagement überhaupt geen kunst is, terwijl Maarten Doorman zich afvraagt hoe geëngageerde kunst nog kunst kan zijn en niet zoiets als maatschappelijk werk.

In het Filosofisch Café onderzoeken we aan de hand van voorbeelden uit de kunst en eigen kunstervaringen wanneer sprake is van engagement en hoe je daar over kunt denken.

19 december: Moreel Beraad

Geplaatst door op 12:09 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Dinsdagavond 19 december zullen we aan de hand van de methode van het Moreel Beraad, dilemma’s en vraagstukken uit ons dagelijks leven op een filosofische manier proberen te begrijpen en misschien wel proberen te verbeteren. De avond zal worden begeleid door Sjef Welling.

Moreel Beraad is een systematische reflectie op de moraal. De moraal is een stelsel van leefregels (normen) in relatie tot menselijke gedrag en samenleven.

Dat daaraan in veel gevallen een individuele of collectieve waardeoriëntatie ten grondslag ligt, is dan ook punt van aandacht. Want uit het menselijk handelen, valt af te leiden wat men goed of fout vindt in zijn dagelijkse leven.

bron: storyventures.nl

Het moreel beraad is in dit verband dan ook nadrukkelijk gericht op de praktijk. Zij staat dus aan het stuur in de dagelijkse praktijk waar zich de ‘handelingsverlegenheid’ voordoet. Maar zij is niet het stuur zelf.

Een Moreel Beraad heeft daarom een onderzoekende functie (zo kan het) en niet zozeer een voorschrijvende functie (zo hoort het). Deze avond wordt de methode toegepast op morele vraagstukken die de deelnemers bezighouden.

Sjef Welling is lid van de voorbereidingsgroep van Filosofisch Café Arnhem en senior adviseur kwaliteit- en organisatieontwikkeling. Hij heeft op verschillende plaatsen binnen Justitie moreel beraad geïnitieerd en daarin diverse beroepsgroepen begeleid.

datum/tijd: 19.45 – 22.00 uur (inloop v.a. 19.15 uur)
plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 Arnhem (Jansstraat), entree via de boekhandel
entree: er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

21 november: leesavond rond fragmenten uit de Zhuang Zi

Geplaatst door op 15:56 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

Dinsdagavond 21 november is een wat andere café avond dan gebruikelijk. Deze avond wordt er in het café gelezen. Dit in navolging van een eerdere succesvolle leesavond rond fragmenten uit de Ethica van Spinoza. Voor deze avond zijn een aantal teksten van de Chinese dichter en taoïstische filosoof Zhuang Zi geselecteerd. Na een korte introductie wordt ter plekke gelezen, waarna ieders interpretatie in kleine groepen wordt uitgewisseld. Op deze wijze maakt iedereen intensief kennis met een originele filosofische tekst.

Zhuang Zi (circa 369 v.Chr.-286 v.Chr.) was een Chinese dichter en taoïstisch filosoof uit de klassieke periode van de Chinese filosofie. Zijn werk wordt gezien als één van de drie pijlers die het fundament vormen voor het taoïsme. De geschriften behoren bovendien tot de meesterwerken uit de wereldliteratuur. Zhuang Zi is een tijdgenoot van Aristoteles, maar zijn manier van denken is totaal anders. Zhuang Zi schreef een verzameling van fascinerende verhalen, diepzinnige beschouwingen en scherpe maatschappijkritiek. Daarbij gaat het in de eerste plaats om onze eigen vrijheid. Hij toont hoe wij, in eenvoud en stilte, door ons dagelijks werk en door meditatie, de Tao van de eenheid tussen mens en natuur kunnen volgen.

De geschriften zijn in het Nederlands vertaald door Kristofer Schipper. Een aantal tekstfragmenten zijn geselecteerd en deze avond voor iedereen beschikbaar. Ernestine Scheer zal de teksten kort introduceren.

datum/tijd: dinsdagavond 21 november; 19.45 – 22.00 uur (inloop v.a. 19.15 uur)
plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (entree via de winkel)
entree: vrijwillige bijdrage

17 oktober: op zoek naar je innerlijk kompas, een Stoicijnese oefening in onafhankelijkheid en zielsrust

Geplaatst door op 11:52 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

 

Dinsdagavond 17 oktober staat het Filosofisch Café Arnhem in het teken van het oefenen van onafhankelijkheid en zielsrust. De avond wordt begeleid door filosoof Dick Kleinlugtenbelt. Hij heeft een gespreksmethode ontwikkeld, geïnspireerd op een tekst van Seneca. Hierover zal hij wat meer vertellen waarna er wordt geoefend met een opdracht.

Velen zijn bekend met de Socratische dialoog, een oefening in kritisch zelfonderzoek. Veel minder bekend zijn de oefeningen van de Romeinse Stoïcijnen, zoals Epictetus en Seneca. Van Seneca is bekend dat hij iedere avond een zelfonderzoek deed, waarin hij de hele dag doorloopt en doorzoekt op gemaakte ‘vergissingen en fouten’. Vaak waren Seneca’s zelfonderzoeken gericht op het omgaan met woede. Niet verwonderlijk, hij was de opvoeder van Nero.

Dick Kleinlugtenbelt heeft de afgelopen jaren een Stoïcijnse gespreksmethode ontwikkeld die gebruikt kan worden in groepen en die geïnspireerd is door een tekst van Seneca. Na een korte inleiding over de kenmerken van deze oefening en de betekenis van ‘leefregels en deugden’ wordt de oefening met de deelnemers aan het filosofisch café gedaan en vervolgens nabesproken.

datum/tijd: dinsdagavond 17 oktober, 19.45 – 22.00 uur
plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 Arnhem (entree via de boekhandel)
entree: een vrijwillige bijdrage

dinsdag 19 september: in gesprek met Denker des Vaderlands René ten Bos

Geplaatst door op 15:13 in Filosofisch Cafe Arnhem | 0 Reacties

René ten Bos is dit jaar ‘Denker des Vaderlands’. In die rol agendeert hij filosofische vraagstukken voor een groot publiek. Deze avond is hij te gast in de eerste Filosofisch Café avond van dit seizoen.

In zijn laatste boek Dwalen in het antropoceen verkent Ten Bos het tijdperk waarin de mens als nooit te voren zijn invloed op aarde laat gelden. Dat heeft echter catastrofale gevolgen: stijging van de zeespiegel, klimaatveranderingen, broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele gevolgen.

Volgens Ten Bos dwalen we door het huidige tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan. Zowel diepe  wanhoop als blind vertrouwen in technologische oplossingen zal de mensheid niet verder helpen. Herbezinning op de rol van de mens in het nieuwe tijdperk is nodig, niet alleen in de wetenschap maar ook in politiek en samenleving.

Tijdens het Filosofisch Café neemt René ten Bos ons mee in zijn verkenning van het ‘antropoceen’ en de manieren van navigeren die nodig zijn om de weg te vinden. Daarna gaat hij met de aanwezigen in gesprek over hoe je als individu en groep zinvol verder kan werken aan het thema.

René ten Bos is hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij schreef onder andere Stilte, geste stem (2011), Water (2014) en Bureaucratie is een inktvis (2015, winnaar Socratesbeker) en ‘Dwalen in het antropoceen’ (2017). Dit jaar is hij Denker des Vaderlands.

Datum/tijd: 19.45 – 22.00 uur (zaal open v.a. 19.15)
Plaats: Boeksalon boven boekhandel Hijman Ongerijmd, Grote Oord 15 (Jansstraat) Arnhem
Entree: vrijwillige bijdrage, ditmaal met als richtbedrag 7,50 tot 15 euro; aanmelden is niet mogelijk, de deuren sluiten als alle circa 75 stoelen zijn bezet.